Co znaczą oznaczenia cech okien?

matrixW tym artykule postaram się przybliżyć co tak naprawdę oznaczają znaczki oraz parametry którymi szczycą się producenci. Właściwie będzie to słownik pojęć który z czasem będę uzupełniał o nowe hasła.

RwDźwiękochłonność okna. Składowymi tej wartości jest dźwiękochłonność szyby (Rg) oraz ramy okiennej. Im większa wartość tym okna bardziej chłoną dźwięk a przez to są “cichsze”. Przeciętne okna PCV z szybą standardową posiadają ten współczynnik na poziomie ok 32dB. Współczynnik na poziomie 45dB uważa się za bardzo cichy.

UwWspółczynnik przenikania ciepła okna. Tutaj także składowymi są współczynnik ramy (Uf) oraz szyby (Ug). W odróznieniu od dźwiękochłonności tutaj pożądane są jak najniższe wartości. Przeciętne okno PCV ze szkłem zwykłym (u=1.0) posiada ten współczynnik na poziomie 1,5 natomiast by nazwać okno oknem pasywnym współczynnik ten powninien być niższy niż u=0,8.

Klasa profila – Wartość tej cechy to litera od A do C. Klasa profilu mówi nam o grubości ścianek w przekroju profila. Najbardziej pożądaną klasą profila jest klasa A. Niestety na polskim rynku wciąż króluje klasa B a także wciąż powszechne są profile w klasie B. Pomimo wielu spekulacją klasa profila jest bardzo istotna a ma ona ogromny wpływ na nośność zgrzewów, procę profila pod wpływem słońca i ogólnie cechy wytrzymałościowe profila. Klasę profila znajdziemy w każdej aprobacie technicznej.

Ix ; Iy – Moment bezwładności (poziomy i pionowy) który jest ważną cechą wytrzymałości materiału. Ta cecha jest szczególnie istotna przy stali użytej do wzmocnienia konstrukcji okna. Im większa wartość tym bardziej sztywny jest profil. Aby osiągnąć wysokie wartości istotny jest kształt profila (zagięcia) oraz grubość stali. Od wartości tych w dużej mierze zależy czy okna będą nam się wyginać czy nie. To jaki moment bezwładności ma stal w naszych oknach odczytamy z aprobaty technicznej systemu o który oparte jest nasze okno.

Grubość stali wzmacniającej – Im grubsza stal tym sztywniejsze będzie okno. Rozbieżność w grubości stali na polskim rynku jest bardzo duża od 1mm do nawet 2 mm.

Odporność na obciążenie wiatrem – Wartość ta mówi nam jaką siłę musi mieć wiatr aby okno osiągnęło tzw strzałkę ugięcia, czyli maksymalne dopuszczalne ugięcie najbardziej odkształconego elementu. Wysoka wartość odporności na obciążenie wiatrem jest z reguły wynikiem wysokiej klasy użytego profila oraz wysokich momentów bezwładności użytej stali.

Szczelność na wodę opadową – wg klas od 1A do 9A. Przy czym najniższą wartością jest 9A i oznacza że takie okno jest nieszczelne w każdych warunkach. Najwyższa klasa – 9A oznacza że nieszczelność pojawia się dopiero przy wietrze wiejącym z prędkością powyżej 120km/h

Szczelność na przepuszczalność powietrza – klasy 1 do 4. Oznacza ilość przepuszczonego powietrza przy określonej różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz. Klasa 1 oznacza najmniejszą szczelność, zaś 4 oznacza że przy różnicy ciśnień 100Pa na zewnątrz i wewnątrz, przez godzinę takie okno przepuści jedynie 3 m^3 powietrza przez 1m^2 okna. Aby regulować ilość przepuszczanego powietrza przy zbyt szczelnych oknach należy stosować nawiewniki.

Mikrouchył – Jest to rozszczelnienie okna na całym jego obwodzie poprzez ustawienie klamki w pozycji pośredniej pomiędzy otwarciem i uchyłem. Gwarantuje to stałą infiltrację świeżego powietrza do pomieszczenia. Warto zwrócić uwagę aby funkcja ta znajdowała się w standardzie każdego skrzydła uchylno – rozwieranego.

Stabilizatory – Cecha mało istotna, po obaleniu mitów na temat szkodliwości stabilizatorów ołowiowych temat w zasadzie nie warty uwagi przy wyborze stolarki. Mimo wszystko większość producentów profil przechodzi na stabilizatory wapienno-cynkowe.

Ilość komór – W określeniu tym nie chodzi wbrew pozorom o to ile komór znajduje się w profilu. Chodzi o to, przez ile komór musi przejść powietrze by przemieścić się z jednej strony profila na drugą. Czyli w linii prostej.

Klasy Właściwości antywłamaniowych szyb – Klasy od P1 do P10. Najczęściej stosowanymi szkłami w budynkach mieszkalnych są te w klasie P1 do P4. Klasy wyższe stosowane są np w bankach.

Klasy Właściwości antywłamaniowych okuć – Klasy od W1 do WK3. Najczęściej stosowanymi szkłami w budynkach mieszkalnych są te w klasie WK1. W przypadku gdy decydujemy się na okna z okuciami zwykłymi warto sprawdzić ile zaczepów przeciwwyważeniowych w standardzie oferuje producent. Dobrze by każde skrzydło było wyposażone w przynajmniej jeden taki zaczep.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.